Besproeiingsontwerp en konsultasie

Cherry Irrigation bied ’n volledige en allesomvattende landbou-ontwerp- en konsultasiediens wat alle besproeiingstelsels en gewasse insluit, of die boerdery onderdak is of nie.

Selfs indien jy slegs ’n paar van die ontwerpstappe benodig, en nie die volle pakket nie, kan ons help. Ons spesialiseer in die ontwerp van vir pomphuise, outomatiseringstelsels en hooflyn-watervoorsieningstelsels. ’n Tipiese proses begin met ‘n aanvanklike konsultasie. Hier word ‘n skatting van die ontwerpkoste gemaak. Voordat enige ontwerp- en beplanningsaktiwiteite begin, doen ons ‘n behoeftebepaling en ‘n topografiese opmeting. Ons vergader ook met die relevante belanghebbendes soos grondkundiges, landboukundiges en kweekhuisvervaardigers. Die proses sluit af met die opstel van planne, tegniese dokumente en tekeninge, asook ‘n hoeveelheidslys van al die benodigdhede.

Stap 1

Anvanklike konsultasie en behoeftebepaling

Tydens die eerste konsultasie vind ons uit wat die kliënt se behoeftes is en bekom besonderhede wat die ontwerp kan beïnvloed. Ons sal onder meer wil weet vir watter tipe gewas en waterbehoeftes die ontwerp voorsiening sal moet maak, asook verdere besonderhede soos skedulering, plant- of ryspasiëring, besproeiings- en/of voedingsbesproeiingsmetode, outomatisering en tipe struktuur, indien van toepassing. Op grond hiervan sal ons inligting verskaf oor wat die ontwerp sal behels asook die beraamde koste om die ontwerpproses te voltooi.

Stap 2

Topografiese opmeting

Ons doen ’n gedetailleerde topografiese opmeting met ons nuutste en akkurate intydse kinetiese (RTK) GPS toerusting of lugfoto’s. Ons bied ‘n professionele lugfotodiens met volle ortoverbeterde mosaïekbeelde en topografiese inligting. Die hoëresolusie-mosaïek is ‘n geskikte plaasvervanger in Google Earth as agtergrond (oorleg) vir beplanning deur die kliënt. Die mosaïek en topografiese produk is geskik vir ingenieurs- en besproeiingsontwerp, byvoorbeeld in CAD- en GIS-stelsels.

Stap 3

Betrokkenheid van belanghebbendes

Ons stel die uitlegplanne elektronies beskikbaar aan alle belanghebbendes (met die kliënt se toestemming). Ons ontwerpers sit dan saam met die kliënt en belanghebbendes soos grondkundiges, landboukundiges, konsultante en kweekhuisvervaardigers om hul insette en vereistes te kry.

Stap 4

Water- en energiebegroting

Ons bereken die water- en energiebehoeftes, met inagneming van al die relevante insette, besonderhede en vereistes.

Stap 5

Ontwerp en beplanning

Ons doen die oorhoofse beplanning, bepaal die waterstoorkapasiteit benodig, en ontwerp die pomphuis, hooflyne, blokke, outomatisering en voedingsbesproeiingstelsel. Indien van toepassing, sluit ons ook ‘n stelsels in om die dak-afloopwater te hanteer, die area te dreineer of die dreineringswater te hersirkuleer.

Stap 6

Planne, tegniese dokumente en tekeninge

Die proses eindig met die verskaffing van die planne, tegniese dokumente en tekeninge aan die kliënt. Sodra die ontwerp voltooi is, word ’n hoeveelheidslys saamgestel en aan die kliënt oorhandig.