Ons span

Group Photo 2022 deep edged

Ons span het gegroei van slegs drie mense in 1987 tot meer as 70 personeellede vandag. Ons vaardige tegnici onderneem die implimentering van projekte wat deur ons span meganiese, siviele, landbou-, chemiese en elektriese ingenieurs, waaronder verskeie SABI Goedgekeurde ontwerpers, ontwerp en bestuur word. Ons kundiges kan ook ‘n wye reeks outomatisering en elektriese oplossings bied tesame met die besproeiingstelsels, terwyl installasie en instandhouding deur ons tegniese spanne uitgevoer word met die ondersteuning van ons store en werkswinkel.

 

Elke lid van ons span beskik oor waardevolle kennis, vaardighede en ervaring wat Cherry Irrigation in staat stel om die volle omvang van ons kliënte se besproeiingsvereistes in die landbousektor te dek.

Ons uitgebreide ervaring dek:

Ons ondersteuningspersoneel help ons om projekte glad te laat verloop en positiewe kliënteverhoudings te handhaaf.

KERNPERSONEEL

CHARLES CHERRY, BESTURENDE DIREKTEUR

Genoot: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)

Charles werk al sedert 1992 vir Cherry Irrigation en het in 1994 ’n diploma in siviele ingenieurswese aan die eertydse Kaapse Technikon (nou die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie of KSUT) behaal. Voordat hy in 2007 die leisels oorgeneem het, het hy verskeie fokusareas gehad in die onderneming wat sy pa, Peter Cherry, in 1987 gestig het. Charles het jare se ervaring in die besproeiingsektor en is bekend vir sy gedetailleerde tegniese kennis van ontwerp, voedingsbesproeiing, outomatisering en beheerstelsels. Hy het die maatskappy se arbeidsmag gegroei tot meer as 70 mense en die voetspoor uitgebrei na verskeie Afrikalande, met ’n addisionele sake-eenheid in Namibië. Charles is aktief betrokke in die agri-besproeiingsgemeenskap en het as president van SABI gedien vanaf 2014 tot 2015.

HILGARD ROSSOUW, DIREKTEUR (SUID-AFRIKA)
Lid: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)

Hilgard het in 2006 ’n diploma in meganiese ingenieurswese aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit behaal en werk sedert 2008 in die besproeiingsektor. Hy is bekend vir die ontwerp van tegnologies gevorderde beheer- en besproeiingstelsels vir hoëwaarde-gewasse soos bloubessies en cannabis. Daarbenewens is Hilgard ’n hoogsdoeltreffende probleem-oplosser met ’n praktiese benadering en omvattende kennis van verskillende tegnologieë. Sy mensevaardighede voeg konstruktiewe waarde by tot ons kliënteverhoudings en spanwerk tussen ontwerpers en tegniese personeel.

WILLEM MOSTERT, DIREKTEUR (NAMIBIË)
Lid: SABI 

As ’n gebore Namibiër bestuur Willem ons sake-ontwikkeling, logistiek en werksaamhede dwarsdeur Namibië. Hy het ’n hoër sertifikaat en nasionale diploma in landbou van die Grootfontein Landboukollege, asook ’n BTech-graad in landboubestuur van die Sentrale Universiteit van Tegnologie in Bloemfontein. Willem werk sedert 2010 in die besproeiingsbedryf. Sy sterk punte is dat hy die groter prentjie raaksien, strategies kan beplan en sterk en blywende kliënteverhoudings bou.

ISOBEL VAN DER STOEP Pr Eng, LANDBOU-INGENIEUR 
Genoot: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)

Isobel het ’n baccalaureus- en meestersgraad in landbou-ingenieurswese van die Universiteit van Pretoria en is geregistreer as ’n professionele ingenieur by die Ingenieursraad van Suid-Afrika. Sy werk al 25 jaar in die besproeiingsbedryf en het baie praktiese sowel as tegniese ervaring, asook op die gebiede van navorsing, opleiding en bestuur. Isobel was van 2008 tot 2009 die president van SABI en van 2013 tot 2017 die president van die Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-ingenieurs (SAILI).

ANDLE BOONZAAIER, BESPROEIINGSONTWERPER
Genoot: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)

Andle het sy loopbaan in die besproeiingsbedryf in 1982 begin en speel ’n belangrike rol in die groei en sukses van Cherry Irrigation sedert die onderneming in 1987 gestig is. Hy is nougeset in sy werk en het reeds honderde hektaar se drup- en mikrospuit-besproeiingstelsels in sy loopbaan ontwerp, hoofsaaklik in Grabouw en omstreke. Hy is ’n steunpilaar in die maatskappy.

WERNER DE LEEUW DEN BOUTER, BESPROEIINGSONTWERPER
Genoot: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)

Werner is ’n gekwalifiseerde meganiese ingenieur met ’n diploma van die eertydse Kaapse Technikon (nou die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie of KSUT). Hy is hoogs bedrewe in besproeiingsontwerp en het meer as 25 jaar se professionele bedryfservaring, waaronder ’n termyn as vise-president van SABI. Sy sterk punte is aanpasbaarheid, probleemoplossing en ’n gefokusde en sistematiese benadering tot ontwerp. Hy is veral trots op die lewering van hidroulies korrekte ontwerpe. Werner heg waarde aan ’n oplossingsgedrewe ingesteldheid, stiptelikheid en netheid, en glo daaraan om altyd ’n hoë vlak van kliëntediens te lewer.

PETER CHERRY, BESPROEIINGSONTWERPER
Stigterslid en lewenslange genoot: SABI (Goedgekeurde besproeiingsontwerper)
Stigter van Cherry Irrigation

Peter werk sedert die 1960’s in die besproeiingsbedryf en het Cherry Irrigation in 1987 gestig. Hy het omvattende kennis van die ontwerp van drup- en mikrospuit-besproeiing. Hy het ook wesenlike ervaring in algehele plaasuitleg, stelselbeplanning en gronddam-ontwerp. Hy speel ’n belangrike rol in die leiding en ontwikkeling van jonger ontwerpers by Cherry Irrigation.

DANVER DAVIDS, BESPROEIINGSONTWERPER
Lid: SABI

Danver het ’n nasionale diploma in meganiese ingenieurswese van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT). Hy het ’n wye omvang van praktiese ervaring van verskeie vervaardigingsprosesse, soos metaal- en HDPE-sweiswerk, wat hy onder meer verwerf het as tegniese amptenaar in die Suid-Afrikaanse Vloot. Sedert sy skuif na die besproeiingsbedryf in 2017 het hy sy vaardighede op die gebied van topografiese opmeting, besproeiingsontwerp en tegniese tekeninge ontwikkel.  Hy het al op verskeie projekte gewerk, meestal gefokus op hoëwaarde-gewasse met drup- of mikro-spuitbesproeiingstelsels. Sy goeie kliënteverhoudings word gerugsteun deur sy kalm, netjiese en uitkomsgefokusde benadering.

ETHAN GELAND,JUNIOR BESPROEIINGSONTWERPER
Lid: SABI

Ethan is die jongste lid van ons ontwerpspan en het sy hoërskoolloopbaan in 2012 op Somerset-Wes voltooi. Daarna het hy ’n gevorderde diploma en ’n BTech-graad in meganiese ingeneieurswese aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) verwerf. Hierdie kranige rugbyspeler verfyn tans sy vaardighede op die gebied van topografiese opmeting en ontwerp, en speel ’n belangrike ondersteuningsrol in die ontwerpskantoor, waar sy vaardighede in rekenaartekenwerk handig te pas kom terwyl hy blootstelling kry aan alle aspekte van die maatskappy se aktiwiteite as deel van sy ontwikkeling.

NICKIE THERON, SENIOR OUTOMATISERINGSTEGNIKUS
Lid: SABI

Nickie staan aan die hoof van ons outomatiseringsdepartement, wat voorsien in die toenemende behoefte aan op-die-voorpunt outomatiseringsdienste en -toerusting. Sy agtergrond in elektriese ingenieurswese en industriële elektronika, sowel as ervaring van meer as 10 jaar, maak Nickie hoogs bedrewe in die ontwerp en installering van outomatiseringstelsels vir ooplande en kweekhuise, asook klimaatbeheerstelsels. As ’n spanspeler en iemand wat logies dink, verskaf Nickie tegniese ondersteuning aan kliënte en bestuur die onderhoudsdienste wat Cherry Irrigation bied.

GK KUFANDADA, ELEKTRIESE INGENIEUR
Elektrisiteit is ’n integrale deel van ons beheerstelsels, en Cherry Irrigation se eie elektriese ingenieur verseker dat ons pasgemaakte oplossings kan verskaf om in kliënte se behoeftes te voorsien. GK het ’n ingenieursgraad in megatronika en het meer as 10 jaar se ervaring van die ontwerp, installering, programmering en onderhoud van elektriese toerusting wat in pompbeheer- outomatisering- en voedingsbesproeiingstelsels gebruik word.

SKAAP (STEFAN) DU RANDT, SENIOR TEGNIKUS (NAMIBIË)

Stefan werk sedert 2013 in die besproeiingsbedryf, van pas nadat hy in 2012 gematrikuleer het. Hy het as ’n vakleerling begin en ’n jaar later ’n tegnikus geword, met verantwoordelikhede soos die oprig van spilpunte, die installering van ander besproeiingstelsels en elektriese kontrolering. Hy het in 2019 as tegnikus by Cherry Irrigation begin werk en in 2022 by die Namibiese span aangesluit. Stefan doen sy werk deeglik en met baie erns, en geen taak is ooit te veel of te groot om aan te pak nie. Stefan se kliënte word dikwels ook sy vriende, en hy geniet dit om tyd saam met al sy vriende deur te bring. Sy stokperdjies is jag en visvang.

SABI
MAATSKAPPY LID
SUID-AFRIKA

Worcester Pad, Grabouw,
Wes-Kaap 7160

+27 (0)21 859 424
info@cherryirrigation.com
NAMIBIË

52 Industria Straat, Lafrenz,
Windhoek 9000

+264 (0)83 330 0440
infonam@cherryirrigation.com

Cherry Irrigation © 2022 – All rights reserved.    |    Site by Firefly Studio and Lemonade Hub
Download terms & conditions