Cherry Irrigation

Die proses eindig met die verskaffing van die planne, tegniese dokumente en tekeninge aan die kliënt. Sodra die ontwerp voltooi is, word ‘n voorraadlys saamgestel en aan die kliënt oorhandig.

Read more

Ons doen die oorhoofse beplanning, wateropberging, drukhoogtebeheerontwerp, hooflynontwerp, landeryontwerp, outomatisering en sproeibemesting. Indien van toepassing, sluit ons ook dakwater-opgaar, dreinering en dreinwater-hersirkulering in.

Read more

Ons bereken ‘n waterbegroting en die energiespesifikasies, met inagneming van al die relevante insette, besonderhede en vereistes.

Read more

Ons stel ons planne (met die kliënt se toestemming) elektronies beskikbaar aan alle belanghebbendes. Ons ontwerpers sit dan saam met die kliënt en belanghebbendes soos grondkundiges, landboukundiges, konsultante en kweekhuisvervaardigers om hul...

Read more

Ons doen ‘n gedetailleerde topografiese opmeting met ons nuutste en akkurate intydse kinetiese (realtime kinematic – RTK-GPS) toerusting of lugfoto’s. Ons bied ‘n professionele lugfotodiens met volle ortoverbeterde mosaïekbeeld...

Read more

Tydens die eerste konsultasie vind ons uit wat al die behoeftes en besonderhede is wat die ontwerp sal beïnvloed. Watter tipe oes- en waterbehoeftes die ontwerp sal moet voorsien, asook verdere besonderhede soos skedulering, plant- of...

Read more
Facebook
LinkedIn
Instagram