Aanvanklike konsultasie en behoeftebepaling

Tydens die eerste konsultasie vind ons uit wat al die behoeftes en besonderhede is wat die ontwerp sal beïnvloed. Watter tipe oes- en waterbehoeftes die ontwerp sal moet voorsien, asook verdere besonderhede soos skedulering, plant- of ryspasiëring, besproeiings- en/of sproeibemestingsmetode, outomatisering en tipe struktuur.

Op grond hiervan, sal ons inligting verskaf oor wat die ontwerp sal behels asook die beraamde koste om die ontwerpproses te voltooi.

Facebook
LinkedIn
Instagram